Vadkárok – közúton innen és túl

Posted by Bíró Koppány Ajtony

 A vadászható állatok által okozott károkért való felelősség

 

A késő tavasztól kora őszig tartó időszakban megszaporodhat a vadkárok száma, mi több, egyes területeken a károk is jelentősebbek lehetnek. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kisebb vadakkal való találkozás is komoly károkat eredményezhet, ráadásul a kötelező felelősségbiztosító ilyen típusú károkra nem térít, így a felelősség megállapításának kérdése rendkívül kényes.

Talán szükségtelen felhívnunk a figyelmet arra, hogy a vaddal való találkozás kapcsán elszenvedett közlekedési baleset sok tekintetben különbözik a járművek koccanásától. Talán az egyik legfontosabb tényező, hogy a felelősség kérdésében a felek nem tudnak megállapodni az illetékes vadásztársaság bevonása nélkül. Erre tekintettel azt a vadászatra jogosultat, akinek területéről a vad kiváltott, mindenképpen be kell vonni az ügy rendezésébe. Gyakori emellett a rendőrségi jelenlét szükségessége is.

A sofőr akkor tehető felelőssé a vadgázolásért, ha nem az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedett. Amennyiben például az erdőkkel, fákkal körülvett úton vadveszélyre figyelmeztető táblát lát a járművezető, elvárható a fokozott óvatosság és a mérsékelt sebesség. A sebességtúllépés, lakott területen kívül a fényszóró használatával kapcsolatos szabályszegés megalapozhatja a sofőr felelősségét.

Ez a tábla ugyanakkor egy másik szereplőre is felhívja a figyelmünket: a vadásztársaság kötelezettsége ugyanis, hogy a potenciális vadveszélyre ilyen jelzőeszközökkel felhívja a figyelmet – amennyiben ennek nem tett eleget, alappal hivatkozhatunk a társaság felelősségére. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a vadgazdálkodás megfelelt-e a rá irányadó szakmai szabályoknak, hiszen nem megfelelően kihelyezett etetők, vadászati hajtás vagy éppen túlszaporulat is vezethet baleset kialakulásához.

Egyetlen esetkörben az útkezelő felelőssége is fennáll, ez pedig nem más, mint az autópálya. Ez esetben ugyanis az utat kerítéssel szükséges védeni és a kerítés állapotát rendszeresen ellenőrizni is kell – ennek elmaradása megalapozza az autópályakezelő felelősségét. Felmerülhet az útkezelő felelőssége akkor is, ha a tulajdonában álló utat szegélyező növényzet annyira sűrű, elvadult, hogy eleve megnehezíti vagy egyenesen lehetetlenné teszi a vad megfelelő időben történő észlelését és az arra való adekvát reakciót.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a vadkár komoly gondokat okoz a mezőgazdaságban is, mégpedig az év bármely szakaszában! A taposási-, rágás- és túráskár mind a termények gyökérzetét, mind leveleit vagy terméseit károsíthatja. Természetesen a vadásztársaság felelőssége mellett komolyan vizsgálandó szempont, hogy a gazda milyen védekezési eszközökkel, formákkal törekedett a károk megelőzésére, például elkerítette-e megfelelően az érintett telket.

Forrás: DAS

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró