Szövetségünk

Posted by Bíró Koppány Ajtony
Category:

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége a szakma szolgálatában

Összefogás és párbeszéd, egységes érdekképviselet és piaci fellépés, tudásbázis, lobbierő, kapcsolati tőke

Kik vagyunk?

Az MLSZKSZ 2002 óta a hazai logisztikai és közlekedési szakma egyik meghatározó szövetsége, amely a magyar logisztikai szolgáltató központok közel 90 százalékát fogja össze. Az MLSZKSZ az egyetlen olyan szövetség, ami a komplett szolgáltatási láncot lefedi, a többi szervezet a logisztikának csak egyes részterületeivel foglalkozik.

Az MLSZKSZ-nek jelenleg 60 szervezet a tagja és az általunk képviselt nemzetgazdasági erő a 2012. évi árbevételek alapján a 1100 milliárd forintot is meghaladja.

Tagvállalataink, valamint leányvállalataik tevékenysége együttesen a hazai GDP több mint 5 százalékát adják. Az MLSZKSZ-tagvállalatok alkalmazotti létszáma 6.500 – 7.000 fő körül van és az egyes logisztikai központokba betelepült bérlőknél még további 8.500 – 9.000 fő dolgozik.

Történetünk:

Az egykori Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai támogatása mellett 2002. június 12- én létrehozott Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) nevében engedje meg, hogy egy rövid bemutatkozás erejéig tájékoztassuk célkitűzéseinkről, feladatainkról, az együttműködési lehetőségek előnyeiről. Az egykori GKM közlekedéspolitikai koncepciója szerint kialakított, az országos hálózathoz tartozó logisztikai szolgáltató központok (LSZK) egy-egy kivételtől eltekintve elsősorban helyi vállalkozások, önkormányzatok kezdeményezése alapján jöttek létre. Összehangolt fejlesztésüket ugyan a Minisztérium igyekezett irányítani és felügyelni, de figyelemmel a piacgazdasági körülményekre, szükséges volt egy önmaga érdekérvényesítését politikamentesen ellátni képes, a nemzetgazdasági érdekeket szolgáló beruházások mellett a szakmai együttműködést is koordináló szervezet létrehozása.

Hazánk közlekedéspolitikai irányelveinek megfogalmazása során természetesen figyelembe kell venni a gazdasági folyamatok összefüggéseit és azoknak a közlekedés résztvevőire gyakorolt hosszú távú hatásait. A különböző gazdasági tevékenységet racionalizáló, így költségeket megtakarító logisztikai gondolkodásmód életre hívta a logisztikai tevékenységek koncentrált megjelenését biztosító

központokat. Ezzel összefüggésben – a kombinált-fuvarozás részesedésének növelését is szem előtt tartva – fogadta el a közlekedési tárca azt a prekoncepciót, mely a logisztikai szolgáltató központok országos hálózatának kiépítését támogatja.

Az országban működő logisztikai szolgáltató központok hatékony kooperációjának megvalósítása, a közös érdekek mentén kialakítandó együttműködési folyamatok koordinálása céljából olyan szakmai érdekképviseleti szervezet létrehozása vált szükségessé, melynek megalakulása lehetővé teszi a logisztikai szolgáltató központok területein, valamint a vonzáskörzetükben működő vállalkozások üzleti tevékenységét, gazdasági fejlődését elősegítő információk áramlását, továbbá a hazai kombináltszállítási rendszerek széleskörű alkalmazását.

Az MLSZKSZ megalapításának szükségessége a fenti okokra való tekintettel fogalmazódott meg a közlekedéspolitikai koncepcióban szereplő, országos hálózatot alkotó logisztikai központok részéről.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogató közreműködésével létrejött Szövetség alapító tagjai:
 • BILK Kombiterminál Rt.(Budapest),
 • BILK Logisztikai Rt. (Budapest),
 • Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (Budapest),
 • Harbor Park Ingatlanfejlesztő Kft. (Budapest),
 • GySEV-Raaberlag Igazgatóság (Sopron),
 • MÁV Kombiterminál Kft. (Záhony),
 • DELOG Kft. (Debrecen),
 • LOGISZTÁR Kft.(Székesfehérvár),
 • LOGISZOL Kft.(Szolnok),
 • GLOBÁLLOG Kft.(Szeged),
 • Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. (Nagykanizsa),
 • ÁTI DEPO Rt. (Miskolc)
Az MLSZKSZ összehangolt érdekérvényesítő feladatai közé tartoznak:
 • a kombinált áruszállítás fejlesztése,
 • tagok hazai és nemzetközi versenyképességének növelése,
 • a területfejlesztő hatások érvényesítése,
 • egységes vámszolgáltatási rendszer bevezetésének megvalósítása,
 • logisztikai szolgáltató központok támogatási rendszerének fejlesztése,
 • közlekedéspolitikai koncepciók aktualizálásának kezdeményezése,
 • együttműködés a hasonló célú hazai és külföldi szakmai szervezetekkel,
 • a logisztikai tevékenység szabályainak egységesítése, szakmai színvonalának emelése.

Bízunk benne, hogy már találkozott szakmai fórumokon, rendezvényeken, médiában a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségével, engedje meg, hogy pár szóban összefoglaljuk eddigi tevékenységünket, valamit 2013-as évi terveinket:

1. EGYSÉGES ÉRDEKKÉPVISELET
 • Az MLSZKSZ jelenleg olyan ország-stratégiai nagyprojektek kidolgozásán és szakmai, szakpolitikai egyeztetésén dolgozik (például a V0 projekt, az intermodális szállítás, és Záhony térség fejlesztése, city-logisztika, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat), amelyek az egész hazai logisztikai ipar “helyzetbehozását”, új üzleti lehetőségek megteremtését és a hazai logisztikai szolgáltatók versenyképességének javítását célozzák.
 • Az MLSZKSZ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség partnereként 2007 óta részt vesz a logisztikai célú európai uniós pályázati kiírások előkészítésében és véleményezésében. A tagok naprakészen, sok esetben még a pályázati kiírás megjelenése előtt értesülhetnek annak tartalmáról és a szövetség ingyenes tanácsadással is segíti a pályázást. Az MLSZKSZ tagjai összesen 8,8 milliárd forint uniós forrást nyertek el az elmúlt 6 év alatt.
 • Az MLSZKSZ 2006-ban felülvizsgálta és újrafogalmazta a magyarországi logisztikai központok minősítési rendszerét, amelyet a Logisztikai Egyeztető Fórum (a teljes logisztikai szakma képviselve) és a szakpolitika is elfogadott. Egyes elemeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is beépítette pályázati kritériumrendszerébe. A minősítéssel rendelkező szolgáltatók jóval nagyobb eséllyel indulnak az uniós és egyéb pályázatokon.
 • Az MLSZKSZ 2002 óta szervezője a Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferenciának, ahol a legfontosabb nemzetgazdasági súlyú kérdéseket tekintik át az iparág képviselői. A konferencia alkalmat teremt a logisztikai szektor szereplői számára, hogy erősítsék szakmai kapcsolataikat, párbeszédet folytassanak egymással, valamint új ismereteket szerezzenek.
 • Az MLSZKSZ kiállító szervezetként rendszeresen képviseli tagjait közös standdal a müncheni „TRANSPORT LOGISTIC” nemzetközi konferencián és szakvásárokon.
 • Az MLSZKSZ alapító tagja a logisztikában érdekelt hazai szakmai szervezeteket tömörítő Logisztikai Egyeztető Fórumnak. Az MLSZKSZ által képviselt vállalatok álláspontja a LEF tagjaként is megjelenik mindazon fórumokon, ahol a logisztikai szakmát érintő kérdések megvitatásra, döntés előkészítésre vagy döntésre kerülnek.
2. Egységes Piaci fellépés, piaci előnyök kiaknázása a tagság részére – Közös áru- és energiabeszerzések
 • Az MLSZKSZ a közös árubeszerzései során olyan, a piaci árszabáshoz képest lényegesen kedvezőbb csoportkedvezményt ér el, amelyet a tagok egyenként nem tudnának elérni. A
 • Szövetség a közös beszerzésben részt vevő tagok számára a részvétel díjmentes, ugyanakkor térítésmentesen energetikai szakértői és jogi tanácsadást is biztosít. A közös fellépés jog- és ellátásbiztonságot is jelent: olyan megállapodást köt az MLSZKSZ, amely kiküszöböli az alul- és a túlfogyasztásból eredő kockázatokat, a szerződéses feltételeket mi határozzuk meg.
 • Eredmény: A közös gáz és árambeszerzés során a szövetség eddig több mint 100 millió forint értékű költségmegtakarítást ért el tagvállalatai számára.
 • Jövőbeli tervek: távközlési szolgáltatások (ezt is már elkezdtük, de lehet még csatlakozni) és az irodaszerek közös beszerzése, raktár-technológiai eszközök.

Az MLSZKSZ célkitűzései közzé tartozik az is, hogy a hatóságok, törvényalkotó és alkalmazó szervezetek intézkedéseinek szakszerűsége érdekében – a szakma szereplőinek bevonásával közvetlen civilkontrollt gyakorolva – összefogja mindazon logisztikai tevékenységet végző társaságokat, akik lehetőséget látnak egyrészt tevékenységük folyamatos bővítésében, fejlesztésében, illetve az MLSZKSZ tapasztalatait megosztva részese kíván lenni a gyakorlatban sokszor azonos megoldást igénylő eljárások hasznosításában.

Az MLSZKSZ által biztosított lehetőségek kiaknázása és az érdekképviselet erősítése érdekében az Önök részére is felajánljuk a csatlakozás lehetőségét, melynek feltételeit a honlapunkon elérhető Alapszabály tartalmazza (www.mlszksz.hu/mlszkszszabalyzat).

Dokumentum
Tagsági_belépési_nyilatkozat_2014
Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró