NiT Hungary – Tengelysúlymérő Rendszerrel kapcsolatos állásfoglalása

Posted by Bíró Koppány Ajtony

2018. június 1-jétől éles üzemben, a fokozatosság elvének figyelembe vételével elindul a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer, így bírság kiszabására számíthatnak azok a fuvarozó üzembentartók, akik a hitelesített mérőpontok által mért adatok szerint járműveikkel vagy szerelvényeikkel túllépik a tengelyterhelésre, vagy össztömegre vonatkozó értékeket.

 

2018. május 30-án kora délután az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával, Mosóczi Lászlóval folytattunk egyeztetést a jelenleg tesztüzemben működő Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) 2018. június 1-jére tervezett éles üzemének elindításával kapcsolatos jelentős fuvarozói aggályokról.

A megbeszélésen szervezetünket Füle László, a NiT Hungary elnöke és Dr. Bálint Annamária jogtanácsos képviselte. Jelen voltak az egyeztetésen az MKFE és a FUVOSZ, továbbá a Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) és Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) képviselői is.

A szervezetek egybehangzó véleménye volt, hogy az automatizált mérésen alapuló rendszer jelenleg nem alkalmas objektív ágon történő szankcionálásra, és fuvarozói oldalról nincs meg a bizalom a jelenlegi rendszerrel szemben. A tárgyalás során hangoztatott kategorikus álláspontunk szerint a TSM éles üzemének elindítását legalább az év végéig el kell halasztani. A halasztás lehetőséget kínálna arra, hogy a még fennálló nyitott kérdések szakmai egyeztetések mellett szabályozásra kerüljenek. Hasonló prioritást élvező elvárásunk volt a tárgyalás során a korábban hatályos jogszabályokban biztosított 500 kilogrammos tengely- és össztömeg tolerancia visszaállítása. A javasolt halasztást alátámasztó érveket a fuvarozói szervezetek 2018. május 23-án írásban is eljuttatták az új szaktárca részére.

A NiT Hungary a mai tárgyalások során érvanyagában felhasználta azokat a jellemző tagi tapasztalatokat is, amelyek az elmúlt időszakban tagvállalkozásainktól beérkeztek, és amelyek rávilágítanak arra, hogy a rendszer működése pontatlan, a mérőpontok által rögzített mérési eredmények jelentős súlyhatár-túllépést mutatnak a fel- és lerakóhelyi, vagy a Magyar Közút által üzemeltetett hídmérlegek mérési eredményeihez képest, így határozott álláspontunk szerint a rendszer jelenlegi állapotában alkalmatlan az objektív ágon történő bírságkiszabásra.

A fuvarozói aggályok és korábbi javaslataink ezúttal nem találkoztak a szakminisztérium álláspontjával. A közúti fuvarozói érdekképviseletek jelentős fenntartásai és szakmai véleménye ellenére a tesztidőszak nem kerül meghosszabbításra.

 

Ugyanakkor az érdekképviseletek ígéretet kaptak arra, hogy a rendszer éles üzeme első két hetének adatait és tapasztalatait a szakmai szervezetek és a minisztérium ugyanebben a körben közösen tekinti át, és közösen vizsgálják az esetleges problémás kérdésekben a megoldási lehetőségeket.

 

A szaktárca a rendszer további fejlesztése tekintetében bejelentette, hogy megkezdi a szükséges fejlesztést egy, az UD rendszerben már sikerrel alkalmazott bírságriasztási funkció informatikai fejlesztése érdekében, illetve vizsgálja annak lehetőségét is, hogy a felrakóhelyi felelősség milyen módon illeszthető a TSM működését meghatározó jelenlegi jogi környezetbe.

A minisztérium az érdekképviseletek határozott kérésére megerősítette, hogy hatósági jogkörben fokozott figyelmet fog fordítani a külhonos fuvarozók által elkövetett jogsértések felderítésére és a velük szemben alkalmazott szankciók hatékony alkalmazására.

Jelen helyzetben arra kérjük tagvállalkozásainkat, hogy törekedjenek a jogkövető magatartásra, és szokásos fórumainkon továbbra is osszák meg szervezetünkkel a TSM működésével kapcsolatos tapasztalataikat, esetleges beérkezett bírsághatározataikat! Amennyiben az lehetséges, rakott járműveikkel végeztessenek a felrakóhelyen, vagy a Magyar Közút hitelesített hídmérlegein méréseket, és a mérési eredményt abban az esetben is kérjék ki, amennyiben az nem mutat tengely- vagy össztömeg-túlsúlyt. 

 

 

Előzmények:

A NiT Hungary a TSM bevezetésének kezdete óta prioritásként kezelte azt, hogy az Európában egyedülálló, automatizmuson alapuló, és a szankciók tekintetében objektív ágra terelt súlykontroll-rendszer ne járjon a hazai közúti fuvarozók érdekeinek sérelmével, és versenyképességük veszélyeztetésével.

Fontosnak tartottuk, hogy a rendszertől elvárt célok, a közlekedésbiztonság szempontjai és az útvagyon fokozottabb védelme érvényesüljön. Ugyanakkor kiemelten kezeltük egy olyan rendszer kialakítását, amelyben a szankciók szempontjából a hazai fuvarozókat nem éri hátrányos megkülönböztetés, és versenyhátrány a külhonos fuvarozókkal szemben.

Azt is elvártuk a rendszertől, hogy az a közúti áru- és személyszállítás kialakult több évtizedes jellegzetességeit és szokványait, illetve a járműpark jellemzőit is figyelembe véve áttekinthető, betartható, alkalmazható és méltányos legyen a fuvarozói oldal számára.

Fontos szempontként kezeltük a képviselt tagság folyamatos és hiteles informálását, illetve az interaktív információ-áramlást is, amelynek interaktív online eszközeink, és tagi rendezvényeink során folyamatosan és maradéktalanul eleget tettünk.

A TSM jogi környezetének kialakításában az eddigi jogalkotói konstruktivitás révén minden problémakör közös gondolkodás és szakmai alapú egyeztetések tárgya volt, melyben úgy a szaktárca, mint a közút kezelője partnerséget tanúsított. Ennek a konstruktivitásnak volt példája a 2017 nyarán szervezetünk részvétele mellett elvégzett helyszíni próbamérések sorozata, és az is, hogy 2017 szeptemberében, majd októberi tagi találkozó-sorozatunk állomásain a Magyar Közút és a NÚSZ Zrt. szakemberei részt vettek és közvetlen tájékoztatást adtak a rendszer működéséről. Tagságunk így még a rendszerindítás előtt a lehető legszélesebb körben, és a leghitelesebb forrásból jutott információkhoz.

2017 őszi tagi találkozóink tapasztalatainak felhasználásával a NiT Hungary a fuvarozói szervezetek közül egyedüliként egy olyan, a rendszer hiányosságaira és a problémákra rávilágító, 20 pontból álló komplex javaslatcsomaggal támogatta a jogalkotó munkáját, amelyet nem csak álláspontunk alapjának, hanem a 2017. november 10-étől megkezdett szakmai egyeztetések alapjának, gerincének is tekinthetünk.

A szervezeti érdekérvényesítés és a szaktárcával való együttműködés eredményeképpen az év végéig keresztülment a jogalkotási folyamaton néhány olyan, általunk indítványozott jogszabály-módosítás, amelyek enyhítettek a TSM jogszabályi hátterének addigi kötöttségein. Az objektív és közigazgatási ágon történő szankcionálás tekintetében a tesztüzem 2018. május 31-ig meghosszabbításra került, a túlsúlyos járművek üzembentartói mindeddig csak tájékoztató, figyelmezető jellegű határozatokat kaptak, amelyek azonban tartalmazták a pontos, és a háttér-adatbázisokban online úton is ellenőrizhető mérési adatokat, segítséget nyújtva ezzel a vállalkozói oldalról szükséges alkalmazkodáshoz és érdekvédelmi szempontból a rendszer működésének kontrolljához és a ma megtartott egyeztetés során a szakmai érveléshez.

Az éles üzem első két hetének tapasztalatairól és a következő minisztériumi szintű egyeztetés fejleményeiről beszámolunk!

Forrás: Nit Hungary

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró