Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a logisztikai ágazatban – A felnőttképzés átalakításának hatása a cégek napi működésére

Posted by Bíró Koppány Ajtony
Category:

GINOP-5.3.5-18-2018-00017

Szintén eredményét képezte a projektnek a „A felnőttképzés átalakításának hatása a cégek napi működésére” című tanulmány, amely a munkáltatókra gyakorolt hatások vizsgálatán túl olyan javaslatokat is megfogalmaz az MLSZKSZ számára, amelyekkel támogathatja tagvállalatait ezen hatások mérséklésében.

A projekt megvalósításával párhuzamosan a szakképzés jogszabályi háttere is megváltozott, melyre szintén szerettünk volna reflektálni. Ezért készült egy plusz tanulmány, mely a logisztikai szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalatok képzési gyakorlatát és igényeit mutatja be a felnőttképzés és a szakképzés jogszabályi környezetének átalakulása tükrében. A téma vizsgálata az MLSZKSZ tagvállalatainak, valamint szakképző intézmények körében készült kérdőíves felmérésen, valamint ugyancsak tagvállalatokkal, szakképző intézmények és felnőttképzőkkel készített strukturált mélyinterjúkon alapul és számos jövőre mutató intézkedési javaslatot fogalmaz meg az MLSZKSZ számára is.

1.Tagvállalati mélyinterjúk eredményei

Ebben az alfejezettben mélyebben is elemezzük a 2.1-es alfejezetben bemutatott szempontrendszer alapján kapott válaszokat, melyekre vonatkozó végső következéseket a következő alfejezetben mutatjuk be.

Két csoportra bontottuk a válaszadókat, első körben az MLSZKSZ 8 meghatározó tagvállalata általi eredményeket fejtjük ki majd a Magyar Vámszövetség (MVSZ) 9 tagvállalatától kapott válaszokat elemezzük.

A méret és képzésekkel szemben tanúsított tudatosság alapján, az MLSZKSZ legmeghatározóbb tagjainak visszajelzései alapján a következő kép körvonalazódik a „vállalatok által preferált képzési mód” tekintetében:

A tagvállalatok többsége, legalább 2-3 képző intézménnyel áll kapcsolatban. Összességében, azonban csak 25 százalékuk az, aki folyamatosan igénybe is veszi szolgáltatásukat, mivel egyre inkább elterjednek a modernebb, a cég működését figyelembe vevő, ahhoz rugalmasan alkalmazkodó képzési megoldások. A megkérdezett cégek, átlagosan 40 százaléka saját telephelyén, meghívott szakoktatókkal valósítja meg a szakmai képzéseket. Ezáltal a cég működéséhez, a különböző munkaterületek munkarendjéhez igazítva kapják meg a képzéseket a kollégák, e cégek esetében. A digitális világ itt letette keze nyomát, mivel az online képzési forma is egyre meghatározóbb. Ebben a szegmensben a válaszadók 35 %-a már előszeretettel alkalmazza ezt a formát. Egyszerűbb a kommunikáció, gyorsabb, könnyebben adminisztrálható, ugyanakkor a személyes kapcsolatok hiánya „hátrányt” jelenthet a korábban megszokott képzésekhez képest.

Előnyben részesített képzési módok (százalékosan) (saját szerkesztés)

 

 

A képzéseken résztvevők tudását befolyásoló tényezők értékelésekor a következő lehetőségek szerepeltek legtöbbször az értékelők részéről, ezért ezek megoszlását, arányait vettük figyelembe és értékeltük:

  • oktató felkészültsége
  • oktatott tananyag
  • felhasznált informatikai segédeszközök
  • gyakorlati bemutatók.

Válaszadóink 40 %-a az oktató gyakorlati tapasztalatát, szakmai felkészültségét és képzettségét tartja meghatározónak a képzések eredményességét illetően. Ugyanakkor az oktatott tananyag jelentőségét további 40 % nem tartotta annyira fontosnak. E két tényező alapján is már jól látható, hogy a szakma milyen szinten támaszkodna – még mindig – a jól képzett, szakmailag hiteles, nagy tapasztalati háttérrel rendelkező oktatókra, szakemberekre a későbbiekben belőlük kialakítható mentori rendszer szükségességére. A képzések alkalmával 10 %-uk nem tulajdonít jelentőséget a felhasznált informatikai segédeszközöknek és a gyakorlati bemutatók értékelésekor a válaszok fele a fontossága mellett, míg másik fele szerint kevésbé meghatározó szerepét emelte ki.

A képzéseken résztvevők tudását befolyásoló tényezők (százalékosan) (saját szerkesztés)

 

 

 

Következő kérdésünk a tagvállalatokhoz célzottan a mentorprogram meglétére, kialakítására, illetve az online elérhető, minden munkatárs számára – megfelelő jogosultságok mellett kialakítottan – hozzáférhető tudásbázisok meglétét firtatta.

Korábbi kérdéseinkre adott válaszok alapján jól kivehető, hogy hatalmas igény lenne a mentorprogramok kialakítására cégprofil és szakma specifikáció meghatározása nélkül is szinte minden területen, minden szektorban mégis a következő grafikonon látható arányokat mutatja a mentorprogramok megléte a megkérdezettek körében. Hozzátéve, hogy a most megkérdezettek a teljes tagvállalati állománynak, e területen is legtudatosabb szegmensét képezik, ami annyit jelent, hogy a többi cég esetében ez az arány még rosszabb lehet.

Működik mentor rendszer az adott Társaságnál? (százalékosan) (saját szerkesztés)

 

Ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy online elérhető, tudásbázist szinte kivétel nélkül minden társaság épít és naprakészen tart, saját, belső hálózatán, melyekből az új belépők és a már cégnél dolgozók is folyamatosan fejleszthetik tudásukat és naprakészen tarthatják ismereteiket a legmagasabb szintű, mindennapi munkavégzés eléréséhez. A digitalizációs folyamatok erősödése az ilyen platformok használatának köszönhetően is egyre inkább elterjed és a különböző munkatársi korosztályok számára is elfogadottá és az operatív munka részévé válik.

A következő kördiagram arányai is a fenti szempontok szerinti működést erősítik vizuális formában.

Létezik Önöknél online elérhető tudásbázis munkatársaik számára? (saját szerkesztés)

 

 

A közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódó képzések tekintetében meg kell állapítanunk, hogy még mindig nagyon széles skálán mozognak a felmerült igények.

 

 

2. Azonosított jó gyakorlatok

A következőkben hazai és nemzetközi szakképzésért felelős intézmények, duális képzésben együttműködő partnervállalatok, tréning központok és a hozzájuk kapcsolódó azonosított jó gyakorlatok kerülnek felsorolásra.

 

2.1.Felnőttképzés, korábbi OKJ-s és szakképzések

Szakképzésnek nevezünk minden olyan oktatási formát és tanfolyamot, mely az elvégzést követően szakképesítést igazoló okmányt és államilag elismert szakmát ad. Szakképzést folytathat szakközépiskola, szakképző iskola, felsőoktatási intézmény, állami akkreditált felnőttképzési intézmény, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény és a központi képzőhelyek.

Magyarországon a szakképzési rendszer a 2019. évi LXXX. szakképzési törvény és végrehajtó rendelete alapján 2021-től átalakításra került; az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, 766 szakképesítést 174 államilag elismert alapszakma váltotta fel.  2021-től hazánkban a legtöbb képesítés megszerzésének feltétele az iskolai rendszerű szakképzések elvégzése; mely szak- és felnőttképző intézményekben, nappali vagy esti tagozaton valósulhat meg.

A részszakmákhoz kapcsolódó és a szakképesítésre felkészítő szakmai oktatás a felnőttképzés keretein belül folytatódik, a felnőttképző létesítmények azonban csak tanúsítványt állíthatnak ki, az államilag elismert bizonyítványhoz akkreditált vizsgaközpontban történő sikeres vizsgázás szükséges. Az első két iskolai rendszerű szakképesítés megszerzése – végzettségtől függetlenül – továbbra is ingyenes, a szakmaspecifikált, tanfolyami rendszerű képzések önköltséges formában vehetők igénybe.

EFEB: A több mint 15 éve működő EFEB Felnőttoktatási Központ számos területen kínál tanfolyamokat, valamint szak- és e-learning képzéseket a tanulni vágyók számára. Az EFEB Budapesten két helyszínen tart logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyamot (OKJ 54 841 11), mely 9 hónapon keresztül, általában 2 hetente kerül megrendezésre. Az önköltséges tanfolyamon a tanulók a közlekedés-szállítási alapok elsajátítása mellett a logisztika területén alkalmazott számítógépes folyamatokba és a raktározásmenedzsmentbe nyernek betekintést. Az emeltszintű szakképesítésre való jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A képzés végén, a sikeres vizsga lezárásaként államilag elismert bizonyítvány kerül kiállításra. Az EFEB-nél lehetőség van a képzés online teljesítésére is; ez esetben a képzés 5 hónapos ütemezéssel zajlik. A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés országszerte elvégezhető; az EFEB-en kívül a Budapest Pannon Kincstár Humán Szakképző Központban, Székesfehérváron a Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft.-nél, Esztergomban pedig az OKTÁV Továbbképző Központban.

Pallas 70 Akkreditált Felnőttképző Intézet: az oktatási és vizsgaközpont tantermi és otthonról végezhető államilag nyilvántartott, tanúsítványt adó tanfolyami rendszerű képzéseket kínál. Az online logisztikai és szállítmányozási munkatárs képzés tananyaga lefedi a logisztika összes területét: szállítás, fuvarozás, szállítmányozás, termelési és nagykereskedelmi raktározás, áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése, lebonyolítása, munkahelyi egészség és biztonság. A tanulni vágyók kétféle csomagra jelentkezhetnek; mindkettő 200 online, szombatonként tömbösített tanítási órát foglal magában, a csomagok közti különbséget a kiegészítő „üzleti kommunikáció írásban” modul képezi.

Magyar Logisztikai Egyesület (MLE): A budapesti székhelyű nonprofit civil szervezet célja a logisztika társadalmasítása és az ellátási-, termelési-, áruelosztási folyamatok átfogó szervezése. Az egyesület részt vesz civil logisztikai érdekképviseleti tevékenységekben, a logisztikai döntéseket érintő széleskörű társadalmi egyeztetések megalapozásában, továbbá szakmai tanácskozások megszervezéséért, szakmai tanácsadásért, publikációk megjelentetéséért és felnőttoktatásért felel. Az MLE eredetileg több városban (Budapest, Kecskemét, Debrecen, Nagyvárad, Szeged, Székesfehérvár, de jelenleg csak Budapesten és online) tart felsőfokú logisztikai menedzser felnőttképzést, mely 100 tanórát (2 félév) foglal magában. A képzés során a résztvevők általános és speciális logisztikai tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési, továbbá piaci anyag-, áru- és információáramlással kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el. A képzésre való jelentkezés feltétele felsőfokú vagy logisztikai ügyintéző OKJ-s végzettség, hallgatói jogviszony a szakterületnek megfelelően, vagy 3 éves logisztikában eltöltött szakmai tapasztalat.

Ecotech Nonprofit Zrt.: A Dunaújvárosi Egyetemhez tartozó Ecotech felnőttképzéssel, szakképzéssel, műszaki képzésekkel foglalkozó központot a szellemi és technikai erőforrások üzleti hasznosítása céljából hozták létre. A központ a szakmai és nyelvi képzéseken túl felkészítő tréningeket is tart.

 

2.2.Szakirányú továbbképzés

A 2-4 féléves szakirányú/posztgraduális továbbképzések (másoddiploma) azoknak szólnak, akik szakmai fejlődésük érdekében bővíteni és mélyíteni szeretnék ismereteiket. A továbbképzés elvégzésének feltétele főiskolai/egyetemi diploma, az oktatás felsőoktatási intézményekben zajlik. A posztgraduális képzés új végzettséget nem ad, de a sikeres vizsgázók BSc besorolású, speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet kapnak.

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) 1991-ben alakult szakmai szervezet, melynek célja a logisztika és a kapcsolódó szakterületek fejlesztése és összefogása. A szervezet fő tevékenységei között szerepel a magas színvonalú, piacképes tudást nyújtó oktatás, mely az SCM (Supply Chain Management) Tréning Központ képzései keretében valósul meg. A tréning központ fő stratégia partnere a Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéke, mellyel együttműködve indította útjára az MLBKT a 4 féléves, önköltséges logisztikai és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzést, mely a logisztika vagy az ellátási lánc valamely szegmensében dolgozó szakembereknek szól, akiknek szakmai fejlődéséhez már nem elegendő az addig megszerzett vállalaton belüli tudás, hanem szeretnék azt a hiányzó elméleti tudással is megtámogatni, megismerni a nemzetközi gyakorlatot vagy éppen új eszközöket sajátítanának el munkavégzésük fejlesztéséhez.

Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara (KKK) és a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK) is kínál képzéseket a logisztika iránt érdeklődők számára. A Külkereskedelmi Karon a hallgatóknak lehetősége nyílik a nemzetközi logisztikai szolgáltatások szakirányú továbbképzésen részt venni, mely levelező, önköltséges formában valósul meg. A képzés célja a hallgatók felkészítése a logisztikai folyamatok tervezésére. A jelentkezés feltétele bármely képzési területen szerzett BA/BSc oklevél. A KVIK-en, levelező, önköltséges formában lehetőség van, a bármely képzési területen felsőoktatási alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők számára a logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzés teljesítésére, melynek célja, hogy átfogó ismeretet nyújtson a logisztikai alrendszerekről, általában a vállalati, de emellett kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz a kapun belüli, valamint a kapun kívüli logisztikai folyamatok működéséről.

Budapesti Műszaki Egyetem a logisztika területén az egyik legátfogóbb szakmai háttérrel rendelkező magyar egyetem. Az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéken a logisztikai mérnök alap- és mesterképzésen túl a hallgatóknak lehetősége van a logisztikai folyamatfejlesztő szakmérnök és specialista, továbbá a lean szakmérnök és specialista posztgraduális képzésen bővíteni ismereteiket.

Győri Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszéke kétféle posztgraduális képzést – logisztikai rendszertervező és logisztikai rendszertervező szaktanácsadó- kínál a logisztika és szállítmányozás iránt érdeklődő hallgatók számára.

 

2.3. Felsőoktatási szakképzés

Olyan speciális képzési forma, mely szakmaszerzési lehetőséget kínál és kizárólag felsőoktatási intézményekben végezhető el. A képzés végén a hallgatók felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevelet kapnak, a teljesített kreditek pedig beszámíthatóak lesznek a további egyetemi tanulás során.

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés – logisztika szakirány: a felsőoktatási szakképzés célja olyan korszerű üzleti ismeretekkel, logisztikai szaktudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek, szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére. A logisztikai szakirányt választó hallgatók a 4 féléves gyakorlatorientált képzés során megismerkednek a kereskedelmi logisztika, e-kereskedelem és logisztikai aspektusai, anyagáramlási folyamatok az ellátási láncban és a vállalkozások üzleti szimulációja fogalmakkal.   A képzés elvégezhető többek közt a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán, a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, továbbá a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Neumann János Egyetem és a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karokon.

 

2.4. Duális képzés

A duális képzés a gyakorlatigényes alap- és mesterképzési szakokon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megemelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját. A hallgatók, a főiskolák és egyetemek, illetve a vállalatok számára egyaránt előnyös ez az alternatív képzési forma, amely a gazdasági szereplők és a felsőoktatási intézmények szoros együttműködésén alapul.

Rail Cargo Hungária: A vállalat innovatív, környezettudatos vasútlogisztikai megoldásokat kínál ügyfelei számára. A vállalat duális képzés keretében lehetőséget biztosít hallgatók számára a vasúti árufuvarozás és az ahhoz kapcsolódó logisztikai folyamatok megismerésére és idegennyelv-tudásuk fejlesztésére. A Rail Cargo Hungáriánál a duális képzésben a BGE Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás alapszak – szállítmányozás-logisztika specializációjáról érkező, a KVIK Kereskedelem és marketing alapszakos hallgatói, a Kodolányi János Egyetem Gazdálkodási és menedzsment alapszakos és emberi erőforrások alapszakos, a Dunaújvárosi Egyetem gépészmérnök alapszakos, a Debreceni Egyetem Logisztikai menedzsment mesterszakos hallgatói, továbbá a Széchenyi István Egyetem közlekedésmérnök alapszakos hallgatói vehetnek részt.

GYSEV CARGO Zrt.: A vasúti, intermodális, logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Győr -Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) CARGO Zrt. a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karral együttműködve kínál gyakorlatorientált, felsőfokú duális képzést alap és mesterszakos hallgatók részére.

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.: A debreceni, magyar tulajdonban lévő vállalatnál a hallgatók, akik bekerülnek a Trans-Sped duális felsőoktatási képzésébe a hagyományosnál lényegesen hosszabb szakmai gyakorlaton vehetnek részt, ahol az elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása mellett munkaerő-piaci tapasztalattal is gazdagodnak. A hallgatók megismerhetik a logisztikai folyamatok minden területét és rálátást nyernek a támogató tevékenységre is. Amennyiben a gyakornok munkáját elkötelezetten, legjobb tudása szerint teljesíti a vállalat lehetőséget biztosít számára a további közös munkavégzésre. Hallgatói a Debreceni Egyetem Logisztika MSc és a Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika MSc szakjairól érkeznek.

BI-KA Logisztika Kft.: a szállítmányozással, raktározással és komplex logisztikai megoldásokkal foglalkozó szolnoki vállalat duális képzés keretében fogadja a Neumann János Egyetem (szolnoki Gazdálkodási Kar) és a Nyíregyházi Főiskola hallgatóit. A középvállalat támogatja a hallgatókat a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő tudás megszerzésében és betekintést nyújt számukra a logisztika világába. A BI-KA Logisztika Kft. célkitűzése a szállítmányozással párhuzamosan egy tisztább, élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése.

Waberers International Nyrt.: A Waberer’s International Nyrt. a legnagyobb logisztikai szolgáltató Magyarországon. A vállalat egész Európára kiterjedően nyújt optimális fuvarozási szolgáltatásokat ügyfelei számára. A Waberer’s átlagosan mintegy 2,1 év átlagéletkorú, több mint 4400 szerelvényből álló flottája 2017-ben mintegy 485 millió kilométert tett meg Európa útjain. A vállalat több mint 7900 főt, köztük 5900 sofőrt foglalkoztat és közel 200.000 m2 korszerű raktárterület áll ügyfelei rendelkezésre. A vállalat duális képzés keretében a BGE és a Budapesti Metropolitan Egyetemhallgatói számára rendszeres, 26 hetes szakmai gyakorlatot biztosít, mely összhangban áll a diákok egyetemi órarendjével. A szakmai fejlődés és tanulás mellett a hallgatóknak lehetősége nyílik a tapasztalatok begyűjtésére és idegennyelv használatuk fejlesztésére.

MÁV Zrt.: A MÁV Zrt. a Dunaújvárosi Egyetemmel közösen várja a duális képzésben résztvevő hallgatókat. A gyakornokok munkáját a MÁV-nál mentor segíti. A hallgatók a képzés keretében rendszeres juttatásban részesülnek.

EKOL Logistics Kft.: Az Ekol Magyarország központja és raktárai a Budapest Freeportban találhatóak és saját vasúti kapcsolattal és vámügynökséggel rendelkezik. Az Ekol Hungary széles körű szolgáltatásokat kínál, beleértve a nemzetközi közúti és intermodális szállítást, a vámkezelést, a légi és tengeri megoldást és a harmadik fél logisztikáját. A BME-vel és a Budapesti Corvinus Egyetem Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szakkal is stratégiai kapcsolatot ápol; az egyetemekről duális képzés keretében várják a hallgatókat. A vállalatnál tanuló diákok betekintést nyerhetnek a logiszitka világába; a tervezés, raktározás, vám-területek, folyamatok végig követésébe. A munkájukat becsületesen és jól teljesítő hallgatók számára a vállalat lehetőséget kínál a munkavégzés folytatására.

Győri Audi Hungaria Akadémia Projekt és Tréning Centrum: Az Audi Hungária vállalat az Audi Future Szakmunkástanulói Program keretében műszaki duális szakképzéseket tart az automatizálástechnika, járműtechnika vagy gyártás technológia iránt érdeklődők számára. Az együttműködő képzőintézmények közé az Audi Hungaria Schule, a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium, a Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum, a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium és a Győri Szolgáltatási SzC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma tartoznak. A vállalatnál a szakmai alapképzés a Oktatóközpontban, tanulóállomásokon, vagy termelési körülmények között szakoktatók, illetve a vállalat szakembereinek bevonásával történik.

BGE KKK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszéke számos vállalattal ápol szoros, partnerségi kapcsolatot, melyek közül többel duális képzés keretében működik együtt. A tanszék legfontosabb szakmai partnerei közé tartozik az Agility Magyarország Kft., a BI-KA Logisztika Kft., a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt., a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság és a Plimsoll Kft.

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán lehetőség van a logisztikai mérnöki BSc és MSc képzést duális formában végezni. Az egyetem számos vállalattal – Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit, BPI Group Hungary, Green Packaning Csomagolástechnika… Joyson Safety Systems Hungary Kft. folytat partnerséget. A képzés tanévenként 48 hétből áll; mely általában 26 hét elméleti és 22 hét gyakorlati képzésben oszlik meg.

Dunaújvárosi Egyetem hét alapszakon – anyagmérnök, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, gépészmérnöki, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, műszaki szakoktató – indít gyakorlatorientált duális képzést.

Kecskeméti Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán alapképzésekre, mesterképzésekre, felsőoktatási szakképzésekre, szakirányú továbbképzésekre, felnőttképzésekre és duális képzésekre jelentkezhetnek a tanulni vágyók. Az egyetemen a logisztikai mérnök alapképzés esetében van lehetőség duális képzésre, melyhez az egyetem partnerei közé tartozik többek közt az Andritz Kft., Bonduelle Central Europe Zöldségfeldogozó Kft., Eurovid Trading Kft., Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a PICK Szeged Zrt. Az egyetemen komoly hagyománya van a felnőttképzésnek is; a tanfolyamokhoz magasan képzett oktatói gárda és kiváló infrastruktúra áll rendelkezésre. Az egyetem az egyéni érdeklődők számára meghirdetett tanfolyamokon túl a korábbi ismeretek bővítésére is kínál lehetőséget; az önköltséges, levelező logisztikai rendszerek szakmérnök/szakspecialista szakirányú továbbképzés a korábban megszerzett végzettségre épül. A szakon a nappali tagozatos hallgatók részére mentorprogram áll rendelkezésre, melynek célja, hogy a hallgatók személyes figyelmet és szakmai támaszt kapjanak mentoraiktól. A programhoz csatlakozó minden hallgatóhoz tartozik egy belső, egyetemi mentor, valamint egy külső, ipari mentor. A mentorok folyamatosan figyelemmel kísérik a hallgatók fejlődését, melynek eredményeként egyéni szakmai portfólió készül minden hallgató számára, aki részt vesz a mentorprogramban.

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán duális képzési rendszerben is fogadnak logisztikai menedzsment mesterszakra jelentkező hallgatókat. Az egyetem a következő, a képzésben aktívan részt vevő partnerekkel működik együtt; BI-KA Logisztika Kft., Coloplast Hungary Kft., Coveris Rigid Hungary Effekt Kft., Electrolux Kft., HAJDU Autotechnika Ipari Zrt., National Instruments Hungary Kft., Rail Cargo Hungaria Zrt., T-Alfasystem Kft., Trans-Sped Kft., XANGA Investment & Development Group.

 

2.5. Tréningek

Az általában 1-3 napos tréningek olyan célorientált szakmai felkészítők, ahol a résztvevők egy adott szakterületen vagy témában részesülnek továbbképzésben. A kiscsoportos képzések teljesítését követően a jelenlévők új szakképzettséget nem kapnak, az új ismertek feldolgozásáról és elsajátításáról azonban tanúsítvány kerül kibocsátásra. A részvétel feltételei képzési programonként eltérőek.

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT): Az MLBKT-2015-ben alapított SCM (Supply Chain Management) Tréning Központja szakmai kurzusokat, szemléletváltás és kompetencia fejlesztést, tanácsadást, vállalati tréningeket kínál a logisztikai ágazat iránt érdeklődők számára. A következő szakmai kurzusok elvégzését követően MLBKT tanúsítvány kerül kiállításra; logisztikai alapozó kurzus, szállítás és raktározás kurzus, folyamatfejlesztési és rendszerszemléleti kurzus, beszerzés, tervezés, kontrolling, döntéselőkészítés, és compliance management kurzus.

Magyar Logisztikai Egyesület: Az MLE 2 napos szakmai tréningjein a résztvevők a logisztikai szaktudás elsajátítása mellett a helyszínen megoldott gyakorlatok segítségével szereznek közvetlen tapasztalatot a logisztikai folyamatok vonatkozásában. Az érdeklődők a következő tréningeket vehetik igénybe; Előrejelzés – Forecast tréning, Digitalizáció a logisztikában és a szállítmányozásban, Tengeri szállítmányozás, Telephelyválasztás 21. századi megközelítésben, Raktározás a logisztikai folyamatokban, Logisztikai vezetők kihívásai, Vám a logisztikai folyamatokban, Folyami szállítmányozás, Intermodális szállítmányozás, Azonosítás és adat – Az üzleti folyamatok kőolaja, Lean folyamatfejlesztés a logisztikában, Szállítmányozás és Logisztika a termelési folyamatokban. A tréningek átfogó és gyakorlatias ismereteket nyújtanak az adott területet/folyamatot illetően.

INNOLOG Solutions Kft. tréningjei során nagy hangsúlyt fektet a résztvevők látókörének szélesítésére, továbbá a használható, gyakorlatias tudásuk célirányos fejlesztésére. Az INNOLOG partneri hálózatot a Budapesti Műszaki Egyetem oktatói és az iparban praktizáló mérnökök hozták létre a célból, hogy „egyesítsék a több évtizedes tervezői és tanácsadói know-how-t.” Az INNOLOG a logisztika, a lean és a készségfejlesztés területén kínál különböző típusú és szintű tréningeket. A tréningeken szimulációk, esettanulmányok, egyéni és csoportos projektfeladatok elvégzése mellett a résztvevők elsajátíthatják a logisztikai rutint és használható, gyakorlatias szaktudásra tesznek szert.

Plimsoll Zrt.: A nemzetközi vasúti-, közúti-, folyami- és tengeri tömeg- és darabáru szállítmányozással foglalkozó Plimsoll Zrt. szintén folytat oktatási tevékenységet, többnyire hajózástani és logisztikai témakörökben. A vállalat együttműködik a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar Nemzetközi ügyletek és Logisztika Intézeti Tanszékével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszékével, a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvánnyal, az Óbudai Egyetemmel és a Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátásilánc Menedzsment Tanszékkel.

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró