Logisztikai szervezetek: sürgős intézkedésekre van szükség az árufuvarozás biztosítása érdekében

Posted by Bíró Koppány Ajtony

Sürgős intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a védekezésben, a lakosság ellátásában, valamint a gazdasági működés fenntartásában egyaránt nélkülözhetetlen szerepet betöltő logisztikai ágazat ne kerüljön már rövidtávon az összeomlás szélére. A kifizetetlen számlák által okozott körbetartozás, a sofőrök csoportos felmondása, a határellenőrzés miatti többórás várakozás és a gépjárművezetők karanténba zárása körüli anomáliák már most súlyos problémákat okoznak az iparágnak, miközben a létfontosságú szállítmányok – élelmiszer, gyógyszer, védőfelszerelés – mennyisége folyamatosan nő. A logisztikai szervezeteket tömörítő Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) öt pontban foglalta össze a legégetőbb feladatokat és megoldási lehetőségeket.

A logisztikai ágazat a koronavírus okozta veszélyhelyzet rendkívül gyorsan zajló eseményei miatt mára szorult helyzetbe került, és félő, hogy nem fogja tudni ellátni az ország lakossága és a gazdaság működése szempontjából egyaránt létfontosságú feladatait.

A LEF tagjai arra kérik a kormányt, hogy soron kívül biztosítsa a logisztikai ágazat számára a következőket:

  1. Biztosítsák egy gyakorló logisztikai szakember részvételét az Operatív Törzsben, valamint egy munkabizottság felállítását, amely a szakmai javaslatok ágazatok közötti kidolgozását koordinálja és a kormány elé terjeszti.
  2. Kormány vonja be a logisztikai ágazatot (közúti-, vasúti-, vízi-, légi árufuvarozás, kapcsolódó szolgáltatások, raktározás, futárszolgálatok, gyártási logisztika) is a kiemelt támogatást igénylő ágazatok közé (47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletet kiegészítése), így többek között terjessze ki az ágazatra a munkahelyvédelmi rendelkezéseket és fogadjon el ágazatspecifikus gazdaságélénkítő intézkedéseket.
  3. Nyilvánítsák kiemelt közfeladatot ellátó személyeknek a közúti, vízi, vasúti, légi árufuvarozásban dolgozókat, és kapják meg az ebből eredő védelmi státuszt. Dolgozzanak ki egységes protokollt az országba való beléptetésre (gyorsított ügyintézés), valamint biztosítsanak ingyenes gyorsteszteket és megfelelő védőfelszereléseket a külföldről hazatérő járművezetők számára.
  4. Szüntessék meg, illetve mérsékeljék azokat az adminisztratív és forgalmi akadályokat, amelyek lassítják, vagy lehetetlenné teszik az árufuvarozást. Például a vámszervek egységesen biztosítsák az eredeti okmányok leadásának heti egyszerivé ritkítását. Jelöljenek ki a nemzeti szállítás számára is zöldfolyosós árufuvarozási útvonalakat, mert a tranzitforgalom korlátozása akadályozza a Magyarországra irányuló szállítmányokat. Egyszerűsítsék az EKÁER-rendszert, biztosítsák a 24 órás ügyeletet a hatósági ügyekben és engedélyezzék a lejáró időszakos vizsgák halasztását – ahol ebben még nem történt intézkedés. Az exporthoz kapcsolódó okmányhitelesítési feladatok ellátását a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a területi iparkamarák a csökkentett ügyfélszolgálati rend alatt is kiemelt prioritásként kezeljék.
  5. Kezdjék meg a felkészülést a közúti fuvarozási kapacitások csökkenésére, mérjék fel, hogy milyen módon tudja a vasúti vagy vízi fuvarozás a kieső fuvarozási igényeket pótolni. Ilyen lehet például a hajós társasági üres konténerek bevonása a kontinentális forgalomba, céltámogatási rendszer azonnali bevezetése a vasúti (egyes kocsi, kombinált és irányvonati forgalomban), vágányzárak felülvizsgálata a zavartalan vasúti közlekedés biztosítása érdekében, a felszabaduló személyszállítási kapacitások átcsoportosítása vagy a futárszolgálatok kapacitásbővítése taxisokkal.

A LEF tagjai vállalják a megoldási javaslatok részletes kidolgozását, valamint minden támogatást és segítséget megadnak azok megvalósítása érdekében. A mielőbbi rövid- és hosszú távú intézkedések azért is különösen fontosak, mert a logisztikai ágazatnak kulcsszerepe lesz abban is, hogy a veszélyhelyzetet követően milyen gyorsan tud majd talpra állni az ország gazdasága.

***

Logisztikai Egyeztető Fórum egy olyan jogi személyiség nélküli szakmai tömörülés, amely feladatául tűzte ki, hogy összefogja és képviseli a logisztikai szakma civil szervezeteinek, a szakmát érintő fontosabb kérdéseiben kialakított álláspontját és véleményét mindazon állami- és közigazgatási, vállalkozói és civil szervezeti fórumokon, ahol a logisztikai szakmát érintő kérdések megvitatásra, döntés előkészítésre vagy döntésre kerülnek.

A Logisztikai Egyeztető Fórum tagjai – Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ), Magyar Vasúti Egyesület (HUNGRAIL), Magyar Logisztikai Egyesület (MLE), Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ), Magyar Hajózási Országos Szövetség (MAHOSZ), Magyar Vámügyi Szövetség (MVSZ), Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztály (MKT).

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró