A Logisztikai érdemrend alapszabálya

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) sikeres és hatékony vállalkozásokból álló, erős hazai és jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, lobbierővel és piacismerettel rendelkező érdekképviselet.

Az Alapszabályában is rögzített feladatok mentén – pl. a logisztikai tevékenység szakmai színvonalának emelése, kombináltszállítási tevékenységek fejlesztése, logisztikai tevékenység általános szakmai-etikai normáinak kidolgozása, közlekedéspolitikai döntések szakmai előkészítése, logisztikai szolgáltató központok minősítése, a velük kapcsolatos nemzetgazdasági igények felmérése és még sok más egyéb – szervezi tevékenységét, amelyek tejes egészében a tagsága érdekeit szolgálják.

A fenti törekvésekből indíttatva, az Elnökség úgy gondolta, hogy azon szakemberek értékelésére – akik a logisztika szakma érdekében végeztek kiemelkedő munkát, akik élenjártak a szakmai etika színvonalának emelésében, valamint az értékteremtésben – a “Logisztikai Érdemrend” kitüntetést alapítja.

Az MLSZKSZ a kitüntetést hagyományteremtő céllal 2010-től hirdeti meg és évente szeretné adományozni.

A kitüntetésre jelölhető minden olyan szakember, aki a fentiekben megfogalmazottak alapján értéket teremtett, ami példaként állítható valamennyi, a logisztikában és azon kívül dolgozó szakemberek számára.

A jelölés menete:

Jelölő lehet munkáltató, magánszemély, szakmai szervezet. A jelölőlapot kitöltve az MLSZKSZ címére kell visszajuttatni 2015. szeptember 10-ig.

Az értékelés menete:

Az előterjesztéseket az MLSZKSZ Elnöksége bírálja el az alábbi szempontrendszer figyelembevételével és titkos szavazással hozza meg döntését.

Értékelési szempontok:
  • eddigi szakmai pályafutás,
  • szakmai etikai értékek,
  • milyen módon járult hozzá a logisztikai értékteremtés folyamatához és az alkotás gyakorlati
  • használhatósága,
  • az élet más területén elért – hazai és külföldi – eredmények.

Az Érdemrend átadására az MLSZKSZ éves Közlekedéslogisztikai Konferenciájának első napján kerül sor.

A Logisztikai Érdemrenddel kitüntetett:
  • megkapja az MLSZKSZ által alapított érdemrendet, feltüntetheti kiadványain, levelezésében,
  • az átadását követően lehetősége nyílik előadás tartására a Szövetség Közlekedéslogisztikai Konferenciáján,
  • nevét megjelentetjük a szakmai sajtóban.

Az MLSZKSZ által alapított érdemrendbirtokosok listája és a döntések indoklása a Szövetség honlapján megtekinthetők.

VÁRJUK JELÖLÉSEIKET !

A jelölőlap az alábbi linkről tölthető le:

Dokumentum
Logisztikai erdemrend jelololap
Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró