Létszámleépítés a munkáltatónál? Mit is jelen pontosan?

Posted by Bíró Koppány Ajtony

Gyakori a munkáltatók körében a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó indokolásként, hogy létszámleépítést eszközölnek a cégnél, átcsoportosítások várhatók. Fontos azonban, hogy a csoportos létszámleépítésnek szigorú szabályai vannak a munka törvénykönyvében, jelen bejegyzésünkben ismertetjük a legfőbb rendelkezéseket.

A jogszabály először is meghatározza, hogy a létszámcsökkentés mely esetköreire vonatkoznak a törvényi rendelkezések. Ennek értelmében annak van jelentősége, hogy a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint meghatározott létszámú cégnél a munkavállalók milyen mértékét érinti a döntés. Így a húsznál több és száznál kevesebb munkavállalót foglalkoztató cégnél csoportos létszámleépítésnek minősül, ha legalább 10 munkavállalót, száz és háromszáz munkavállaló között a munkavállalók 10 százalékát, háromszáz főt foglalkoztató cégnél legalább harminc munkavállalót érint az intézkedés.

Lényeges, hogy csoportos létszámleépítés esetén a munkaviszony megszüntetésének indoka a munkáltató működésével összefüggő ok. Csoportos létszámcsökkentés esetén a munkáltató előzetesen köteles az üzemi tanáccsal tárgyalni, többek között, a döntés okairól, és az érintett munkavállalók köréről, továbbá az állami foglalkoztatási szervet is tájékoztatnia kell. A kormányhivatallal már az érintett munkavállalók azonosító adatait is közölni kell, a felmondások közlését legalább harminc nappal megelőzően. Ez értelemszerűen egyúttal azt is jelenti, hogy a döntésről az érintett munkavállalót is a felmondás közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban kell tájékoztatni, így a munkavállalónak van ideje felkészülni a munkaviszony megszűnésére.

A felmondást az előzetes írásbeli tájékoztatást követően legalább 30 nappal lehet megtenni, ettől az időponttól kell számítani a felmondási időt is. Ha a munkavállaló érintett a csoportos létszámleépítéssel, és az általános szabályok szerint, három évet meghaladó munkaviszonyára tekintettel a végkielégítésre jogosult, ezt a juttatást a részére csoportos létszámleépítés esetén is teljesíteni kell.

Lényeges továbbá, hogy a felmondási védelem a csoportos létszámleépítés esetén is megilleti a munkavállalót. Ennek értelmében a munkáltató csoportos létszámleépítésre hivatkozással sem szüntetheti meg felmondással munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt. Ez a védelem vonatkozik továbbá azokra a munkavállalókra, akik a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítést teljesítenek, továbbá a női munkavállalókra a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének tartama alatt.

Forrás: DAS

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró