Előadók

Részletes programok / Detailed Programs

2020. május 5.

Időbeosztás ELŐADÁS CÍME ELŐADÓ
9.00 – 10.30 Érkezés
20’ EU-s és Kelet-Európai intermodális helyzetkép UIRR
20’ Magyar közlekedési helyzetkép – közút, vasút, víz, kombináltfuvarozás, támogatási rendszer Innovációs és Technológiai Minisztérium
20’ Határmenti kapcsolatok, lehetőségek az intermodális fuvarozás fejlesztésére Külgazdasági és Külügyminisztérium
20’ Vasúti árufuvarozás modális részarányának növelési lehetősége jelenlegi 18% -ról 30% -ra! RAIL FREIGHT Forward Szövetség
15’ Intermodális fuvarozás nemzetközi megoldásai – közúti, vízi fuvarozás szemszögéből MLSZKSZ
10.40-11.10 Coffe breake
11.10-13.00
20’ Intermodális fuvarozás egyik megoldása a konténer – lehetőségek a 45’ lábas konténerekben, technológia, finanszírozás METRANS
20’ Magyar közúti fuvarozás kapcsolódása az intermodális fuvarozáshoz NiT Hungary
20’ Intermodális fuvarozás nem daruzható pótkocsis/vízi megoldásai – lehetőségek, technológia, finanszírozás MAHART Container Center
20’ Intermodális fuvarozás hétköznapjai egy közúti fuvarozó szemszögéből – szervezési kérdések, költségek, megoldások Truck Force One
20’ Intermodális fuvarozás daruzható pótkocsis/konténeres megoldásai – lehetőségek, technológia, finanszírozás Rail Cargo – BILK Terminál
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.50
20’ Korszerű közúti félpótkocsik vasúti rakodási technológiája LOHR
30’ Modern intermodális terminál fejlesztés – beruházási/üzemeltetési tapasztalatok/

 

”last mile” jelentősége a közúti félpótkocsik vasúti fuvarozásában – megoldások, számok. Mi történik a pótkocsimmal a vasúti fuvar végén?

CFL Multimodal
20’ Intermodális fuvarozás és az Új Selyem Út kapcsolata – széles/normál nyomtávról, be tudunk-e kapcsolódni a folyamatokba? Fényeslitkei Intermodális Kombiterminal
20’ Intermodális fuvarozás helyzete Ausztriában – megoldásai, ösztönzőrendszere, mi a versenyképes vasút jövőképe Rail Cargo Group
15.50-16.20 Coffe breake
16.20-18.00
20’ Mobil rakodógépek az intermodális fuvarozásban KALMAR vagy KONECRANES
20’ Nemzetközi trendek, kihívások, változások a kombináltfuvarozásban MAERSK
20’ Közúti pótkocsikkal az intermodális fuvarozásba – milyen lehetőségek vannak? Közúti félpótkocsi gyártó
20’ Megbízói oldali igények, trendek, elvárások Imperial Logistics
30’ Mi a helyzet a kombináltfuvarozási piacon, szállítmányozói szemszögből? Helyzetértékelés, változások, jövőbeli irányok. Kühne + Nagel Kft./MSZSZ

2020. május 6.

Igény esetén kombiterminál látogatás a délelőtti órákban. – Rail Cargo Terminál - BILK, METRANS, MAHART CC

May 5th, 2020

SCHEDULE TITLE OF THE PRESENTATION PERFORMER
9.00-10.30
20’ Intermodal situational report in the EU and East-Europe, trends UIRR
20’ Look-around in the Hungarian traffic scene – road, rail, water, combined transport support system Ministry for Innovation and Technology -ITM
20’ Border region contacts, possibilities for developing intermodal transport Ministry for Foreign Affairs and Trade -KKM
20’ Possibilities for increasing the modal share of rail transport from the present 18% to 30 %! RAIL FREIGHT Forward
15’ International solutions for intermodal transport – from the aspects of road and water transport MLSZKSZ
10.40-11.10 Coffe breake
11.10-13.30
20’ Containers as a solution for intermodal transport – possibilities in 45 foot containers, technology, business model, financing METRANS
20’ Strengthening the links between Hungarian road transport and intermodal transport – opportunities NiT Hungary
20’ Solutions for waterway solutions for non-cranable semi-trailers/trucks in intermodal transport – possibilities, technology, business model, financing MAHART Container Center
20’ The daily routine of intermodal transport from the aspect of a road transport operator – organisational issues, costs, solutions Truck Force One
20’ Solutions for cranable trucks/containers in intermodal transport – possibilities, technology, business model, financing Rail Cargo-BILK Terminal
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.50
20’ Modern technology for intermodal loading of semi-trailers LOHR Industrial
30’ Modern intermodal terminal development – investment/building/operation experiences

 

The importance of “last mile” in the rail transport of semi-trailers – solutions, figures. What happens to my semi-trailer at the end of the rail transport?

CFL Multimodal (double presentation)
20’ The connection between intermodal transport and the Silk Way – how can we join the processes from wide/standard track (gauge-break points)? Intermodal Combi-terminal of Fényeslitke
20’ The situation of intermodal transport in Austria – solutions, incentives Rail Cargo Group
15.50-16.20 Coffe breake
16.20-18.00
20’ Mobile loading machines in intermodal transport KALMAR or KONECRANES
20’ With road semi-trailers to intermodal transport – what opportunities do we have? Road semi-trailer transporter – e.g. Schwarzmüller
20’ Transport experience – solutions in the organisation of the railway transport of road semi-trailers – organisation of transport at the endpoints Transport, Roland Verbraak

GVT Group of Logistics

20’- 30’ Closing presentation: – By one of the digital transport organisation platforms UBER/Trans.eu

to be finalized

6th May, 2020

In case of interest visit of a combiterminal in the morning hours- Rail Cargo Terminál - BILK, METRANS, MAHART CC
Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró