GINOP-5.3.5-18-2018-00017 – EREDMÉNY összefoglaló

Posted by Bíró Koppány Ajtony

Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a logisztikai ágazatban

A projekt háttere és a fejlesztés céljai

A logisztikai ágazatban az elmúlt években egyre jellemzőbbé vált az általános munkaerőhiány, illetve a szakemberhiány a munkáltatók számára. Az ágazatra jellemző továbbá, hogy regionális különbségek mutatkoznak a munkaerő-ellátottságban, bizonyos szakmák tartósan betöltetlenek, míg a betöltetlen állásokra jelentkezők gyakran nem rendelkeznek megfelelő szakképesítéssel, és komoly kihívást jelent sok vállalat számára a munkatársak továbbképzése, valamint a képzési lehetőségekkel, képzőkkel kapcsolatos információk megszerzése.

A projekt ezekre a kihívásokra kívánt megoldást nyújtani, az alábbi célokat kitűzve:

  • Világos kép kialakítása az ágazat munkaerőellátottsági helyzetéről: hiányszakmák, szükséges képzettségek felmérése, átképzési igények, munkaerőszervezéssel kapcsolatok igények felmérése, előrejelzések.
  • Munkaerő kímélő hatékony megoldások azonosítása és elterjesztése a logisztikai szolgáltató szektorban: munkaerőigény csökkentését szolgáló különböző munkaszervezési, employer branding (munkáltatói márka), informatikai, folyamatoptimalizálási és egyéb technológiai megoldások
  • Munkaerőigény kielégítésének elősegítése –képzésekkel kapcsolatos problémák, igények felmérése, pilot projekt megvalósítása képzésszervezési területen.

 

Megalapozó felmérések

A Szövetség elsőként átfogó megalapozó kutatást végzett, amely egyrészt a logisztikai szolgáltató szektorban működő vállalkozások által már alkalmazott munkaerőkímélő technológiai és informatikai megoldások felmérésére, másrészt a már működő munkaszervezési megoldások és folyamatok, munkáltatói márkaépítési gyakorlatok felmérésére irányult.

A felmérésekben, amelyek kiterjedtek a COVID-19 hatásainak vizsgálatára is, a Szövetség 80 tagja közül közel 30 vállalat vett részt.

A felmérést megvalósító szakértők a statisztikák összegyűjtése és elemzése mellett több jó gyakorlatot is bemutattak, amelyek tanulságos, adaptálható példaként szolgálhatnak az ágazat további munkáltatói számára. A felmérések ugyancsak rámutattak a logisztikai szolgáltató szektor munkaerőpiacán fennálló hiányterületekre, amelyekre vonatkozóan megoldási javaslatok is kidolgozásra kerültek.

GINOP535_Szakmai tanulmány_2_Munkaerőkímélő jó gyakorlatok gyűjteménye a logisztikai ágazatban_final

GINOP535_Szakmai tanulmány_3_Szintetizáló tanulmány ‘hiányterületek a logisztikai szektorban’_final

GINOP535_Szakmai tanulmány_4_A logisztikai szektorban lévő munkaerőhiány beavatkozási stratégiája_final

GINOP535_Szakmai tanulmány_5_Részletes módszertan és akcióterv_final

 

A felnőttképzés átalakításának hatása a cégek napi működésére

Szintén eredményét képezte a projektnek a „A felnőttképzés átalakításának hatása a cégek napi működésére” című tanulmány, amely a munkáltatókra gyakorolt hatások vizsgálatán túl olyan javaslatokat is megfogalmaz az MLSZKSZ számára, amelyekkel támogathatja tagvállalatait ezen hatások mérséklésében.

A projekt megvalósításával párhuzamosan a szakképzés jogszabályi háttere is megváltozott, melyre szintén szerettünk volna reflektálni. Ezért készült egy plusz tanulmány, mely a logisztikai szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalatok képzési gyakorlatát és igényeit mutatja be a felnőttképzés és a szakképzés jogszabályi környezetének átalakulása tükrében. A téma vizsgálata az MLSZKSZ tagvállalatainak, valamint szakképző intézmények körében készült kérdőíves felmérésen, valamint ugyancsak tagvállalatokkal, szakképző intézmények és felnőttképzőkkel készített strukturált mélyinterjúkon alapul és számos jövőre mutató intézkedési javaslatot fogalmaz meg az MLSZKSZ számára is.

GINOP535_Képzési igények felmérése_tanulmány_final

GINO535_Felnőttképzés_átalakítása_tanulmány_final

 

Képzési minősítési rendszer és adatbázis

Az MLSZKSZ vállalta, hogy a támogatás keretében egy kísérleti („pilot”) projektet is megvalósít. Ennek érdekében létrehozott egy olyan online platformot, amely a tagszervezetek által igénybe vett képzési szolgáltatókból készít egy adatbázist, és amelyhez a képző intézményeknek egy minősítési rendszere is kapcsolódik. Ezáltal a szövetség egy platformon belül segít összehozni a logisztikai szolgáltatókat a képző intézményekkel, valamint központilag támogatja a képzések megszervezését.

GINOP535_Képzési_intezmenyek_minősítési_rendszer_tanulmány_final

Munkaerőkímélő megoldásokat népszerűsítő kisfilm a logisztikai szektorban:

https://www.youtube.com/watch?v=mOveCppC-EY&feature=emb_title

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró