CORCAP – improvements of coordination among freight transport

Posted by Bíró Koppány Ajtony

A CORCAP projekt a német tengeri kikötők és Csehország, Szlovákia, Magyarország közötti összekapcsolhatóság fejlesztésére összpontosít. A tervezési időszak 2019-ben kezdődött, és várhatóan 2023-ig lezárul. A projektben 10 partner vesz részt 4 különböző országból (Németország, Csehország, Szlovákia és Magyarország). A projekt teljes költségvetése 2,5 millió euró, melyhez a Central Europe program 2,1 millió euróval járul hozzá.

A keleti/ kelet-mediterrán TEN-T folyosó (OEM folyosó) összeköti Közép- és Délkelet Európát. A Drezda-Prága közötti szakaszon kialakuló szűk keresztmetszetek, valamint az alternatív, a bécsi csomóponton keresztül haladó TEN-T folyosók korlátozott kapacitása miatt az OEM folyosó mentén található területeken a hatékony árufuvarozás multimodális hozzáférhetőségét regionális különbségek jellemzik.

A projekt célja a hatékony, környezetbarát áruszállítás megkönnyítése az OEM folyosó Rostock-Budapest közötti szakaszán. A létrejövő stratégiák és akciótervek segítenek a regionális fejlesztés és logisztika új lehetőségeinek kiaknázásában, valamint a környezeti hatások enyhítésében az energiacsökkentés támogatása, valamint a környezetbarát szállítási módok népszerűsítése révén. Továbbá, az új vasútvonal által tovább erősödhet a Szászország, Usti régió és Prága közötti kapcsolat.

A vezető partner, Szászország Belügyminisztériuma (SMI), felelős a projekt előrehaladásának koordinálásáért, valamint a projektben kitűzött célok sikeres elérésének biztosításáért.

Az SMI segít az új vasútvonal hatásainak jobb megértésében és a közlekedés, a logisztika és a regionális fejlesztés területén érintettek közötti együttműködés élénkítésében. Ezen felül a közlekedéstervezés és területfejlesztés integrációjának érdekében új, innovatív megközelítések kerülnek kidolgozásra.

A közlekedés és területfejlesztés területén érvényes politika jobb összehangolása, valamint a meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználása a fenntartató fejlődés irányába fogja elmozdítani a szektort, és hozzájárul a Közép-Európai városok és régiók élhetőbbé tételéhez.

 

The CORCAP project is focused on the improvement of the connectivity between German seaports and Czech Republic, Slovakia and Hungary. The planning process started in 2019 and is expected to be finalized until 2023. 10 partners from 4 countries (Germany, Czech Republic, Slovakia and Hungary) are involved in the project. The total budget of the project in EUR is 2,5 million. The Central Europe programme will cover the cost of EUR 2,1 million.

Orient/East-Med TEN-T corridor (OEM corridor) connects Central and South-East Europe. Due to the emerging bottlenecks of the Dresden-Prague section and limited capacity along alternative TEN-T corridors operated via the Vienna node the areas located along the OEM corridor are characterized by regional disparities in multimodal accessibility for efficient freight transport.

The target objective of the project is the facilitation of effective and environmentally friendly freight transport along the Rostock-Budapest section of the OEM corridor. New strategies and action plans will help to capitalize the new opportunities for regional development and logistics and ease the environmental impact by supporting the energy reduction and promoting environmentally friendly modes of transport. Furthermore, the new railway will strengthen the relations between the Free State of Saxony, the Usti Region and Prague.

The leading partner, the Saxon State Ministry of the Interior (SMI), will coordinate the project progress and ensure the successful achievement of the project objectives. SMI will help to better understanding of the effects of the new railway line and to intensify cooperation between stakeholders from transport, logistics and regional development. In addition, new and innovative approaches for integration of transport planning and spatial development will be formed.

Using better coordination of policies in the field of transport and spatial planning and better utilization of existing infrastructures will lead to sustainable development and contribute to the goal to make cities and regions in Central Europe better place to live and work.

Válassza ki a pénznemét
HUF Magyar forint
EUR euró